вівторок, 11 квітня 2017 р.

Інтернет - центр


                                     Бібліотека як потужний інформаційний центр сучасності.

     Сучасна бібліотека – це не лише сховище для книг, а й своєрідний електронний архів, місце, де можна отримати доступ до інформації як на традиційних носіях, так і в електронному вигляді. Це соціальний інститут, діяльність якого спрямована на забезпечення рівного доступу до інформації, за умов розвитку процесів гуманізації освіти, її інформатизації, відкритості й формування освітніх інформаційних потреб, який здатен якісно забезпечити і технологічний, і соціальний, і освітній доступ до інформації.

      Нерідко необхідну інформацію дослідник отримує саме в бібліотеці, оскільки вона є «інтелектуальним посередником» між людиною та інформацією. Значення і роль інформації полягає в тому, що, по-перше, без неї неможливе проведення жодного наукового дослідження; по-друге, всяка інформація має здатність швидко старіти, тому необхідне її постійне оновлення.
За радянських часів бібліотеки в більшості надавали лише доступ до інформації, що зберігалась у фондах бібліотеки, інколи через міжбібліотечний обмін.
      Сьогодні майже кожна бібліотека оснащена мережею Інтернет, що дозволяє спростити процес пошуку необхідної інформації. Для читачів, що прийшли до бібліотеки до цього додається та стає усе більш значимою функція надання доступу до зовнішніх ресурсів, що існують в електронному вигляді.     Читач, який звертається до бібліотеки, повинен мати можливість отримати як зовнішню, так і внутрішню інформацію, як в електронному вигляді, так і в друкарському. Саме тому бібліотека повинна займатися підтримкою електронного репозиторію, саме в ній мають бути сконцентровані всі засоби та інструментарій для пошуку інформації з різних джерел.

       Отже, бібліотека, як інформаційний центр, є незамінним соціальним інститутом в соціокультурній інфраструктурі.

Немає коментарів:

Дописати коментар